Polityka prywatności

Drogi Kliencie,
dziękujemy za odwiedzenie naszego Serwisu Internetowego udostępnianego pod adresem internetowym https://haunice.pl (dalej jako: „haunice.pl”, „Serwis Internetowy”).

Zapraszamy do zapoznania się polityką prywatności.
Zespół Hau!Nice

1) O NAS

Właścicielem haunice.pl i administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Serwisu Internetowego, w tym Sklepu internetowego jest Małgorzata Ciszkowska z siedzibą w Warszawie, ul. J.S.Bacha 10/316, 02-765 Warszawa, numer identyfikacji podatkowej NIP: 5252222168, REGON: 141786043, (dalej jako: „Usługodawca”, „Administrator”). Kontakt z administratorem jest możliwy pod adresem poczty elektronicznej: haunice@haunice.pl

2) POSTANOWIENIA OGÓLNE

Dane osobowe Usługobiorcy są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dn. 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych i uchyleniem dyrektywy 95/46/WE (RODO). Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane z zachowaniem poufności, zgodnie z prawem; zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

Wszelkie słowa, wyrażenia i akronimy występujące na niniejszej stronie i rozpoczynające się dużą literą (np. Usługodawca, Serwis Internetowy, Usługa Elektroniczna, Usługobiorca, Użytkownik) należy rozumieć zgodnie z ich definicją zawartą w Regulaminie Serwisu Internetowego dostępnym na stronach Serwisu Internetowego.

3) CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH

Każdorazowo cel, zakres oraz odbiorcy danych przetwarzanych przez Administratora wynika z działań podejmowanych przez Usługobiorcę w Serwisie Internetowym. Użytkownik może przekazać swoje dane osobowe przy użyciu formularzy dostępnych na stronie.

 • formularz zapisu na newsletter – dane przekazane w formularzu zapisu na newsletter przetwarzane są w celu przesyłania Użytkownikowi informacji handlowych, w tym newslettera Hau!Nice;
 • formularz zamówienia produktów oferowanych w sklepie – dane przekazane w formularzu zamówienia produktów oferowanych w sklepie przetwarzane są w celu realizacji zamówienia, w tym do realizacji wysyłki za pośrednictwem firm kurierskich i Poczty Polskiej oraz do wystawienia faktury VAT dokumentującej zakup;
 • formularz zakładania konta użytkownika sklepu – dane gromadzone przy użyciu formularza zakładania konta są wykorzystywane w celu prowadzenia konta użytkownika, w ramach którego jest dostępna historia zamówień wraz z ich statusami;
 • formularz kontaktu – dane podane w formularzu kontaktu wykorzystywane są w celu przesłania odpowiedzi na pozostawioną na stronie korespondencję;
 • formularz pozostawiania opinii na kartach produktów – dane gromadzone przy użyciu tego formularza mogą być wykorzystywane do kontaktu w celu przesłania odpowiedzi na pozostawiony komentarz.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek w niektórych przypadkach może być niezbędne do korzystania z Usług dostępnych w Serwisie, o czym Usługobiorca zostanie każdorazowo poinformowany. Dane oznaczone jako obligatoryjne do podania są niezbędne do korzystania z Usług dostępnych w Serwisie i w przypadku braku ich podania Usługi nie będą mogły być świadczone.
Każdorazowo zakres wymaganych do zawarcia Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną danych, jak również cele przetwarzania danych osobowych wskazane są na stronie Serwisu Internetowego oraz w Regulaminie Serwisu Internetowego i regulaminach dotyczących świadczenia określonej Usługi Elektronicznej. Zgodnie z obowiązującym prawem Administrator może przekazać dane Użytkowników podmiotom przetwarzającym je na jego zlecenie, np. agencjom marketingowym, zaufanym partnerom, podwykonawcom usług świadczonych przez Administratora, poprzedzając to zawarciem odpowiednich umów powierzenia przetwarzania danych.

W przypadku logowania się do konta Użytkownika z profilu publicznego Użytkownika na platformie Facebook, Administrator gromadzi dane, wyłącznie na podstawie zgody Użytkownika, której Użytkownik udziela przed zainicjowaniem logowania, z sieci społecznościowej. Dane te obejmują: imię, nazwisko, adres e-mail, unikalny identyfikator, link do awatara profilu społecznościowego.

4) MARKETING

Administrator przetwarza Dane osobowe Użytkowników w celu realizowania działań marketingowych, które mogą polegać na:

 • wyświetlaniu treści, które nie są dostosowane do preferencji Użytkownika (reklama kontekstowa);
 • wyświetlaniu treści zgodnych z zainteresowaniami Użytkownika (reklama behawioralna);
 • przesyłaniu wiadomości e-mail z komunikatami, które mogą zawierać informacje handlowe (np. newsletter);
 • przesyłanie za pośrednictwem platformy Trustpilot wiadomości email z zaproszeniem do złożenia opinii o Sklepie lub o Produktach zakupionych w Sklepie (wysyłka wiadomości będzie dokonywana do Użytkownika po wyrażeniu przez niego zgody na jej otrzymanie);
 • prowadzeniu innych aktywności związanych z marketingiem bezpośrednim (przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną oraz działania telemarketingowe po uzyskaniu zgody Użytkownika na wymienione formy kontaktu).

W celu realizowania działań marketingowych Administrator w niektórych przypadkach wykorzystuje profilowanie. Oznacza to, że dzięki automatycznemu przetwarzaniu danych Administrator oraz jego zaufani partnerzy, tworzą profil Użytkownika i na bazie zgromadzonych informacji dokonują oceny wybranych czynników dotyczących Użytkowników (np. adres e-mail, historia zamówień, rodzaj urządzenia, stosowana technologia, częstotliwość wizyt, śledzenie aktywności w ramach Serwisu, dane przekazane przez Użytkownika do Administratora) w celu analizy ich zachowania jako kupujących lub stworzenia prognozy zakupowej na przyszłość. Na tej podstawie Administrator może generować materiały reklamowe, w tym informacje handlowe dostosowane do preferencji Użytkownika, generowane na podstawie analizy aktywności Użytkownika w ramach Serwisu Internetowego. Pozwala to na lepsze dopasowanie wyświetlanych treści do indywidualnych preferencji i zainteresowań Użytkownika. Profilowanie które stosuje Administrator jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora (marketing bezpośredni). Administrator przeprowadził proces ważenia interesów, aby ocenić czy interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, nie przeważają nad interesami Administratora. Administrator nie stosuje inwazyjnego profilowania, w szczególności w odniesieniu do sposobu dostarczenia materiału reklamowego czy źródła pochodzenia informacji o Użytkowniku; profilowanie które stosuje Administrator związane jest z marketingiem bezpośrednim, który jest prowadzony przez Administratora lub na jego zlecenie i nie wywiera istotnego wpływu na osoby fizyczne oraz w konsekwencji może być realizowane w oparciu o ww. podstawy.

5) COOKIES I DANE EKSPLOATACYJNE

Pliki Cookies (ciasteczka) są to informacje w postaci niewielkich plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie osoby odwiedzającej stronę Serwisu Internetowego (np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy też w pamięci smartfona – w zależności z jakiego urządzenia korzysta odwiedzający nasz Serwis Internetowy). Szczegółowe informacje dot. plików Cookies, a także historię ich powstania można znaleźć m.in. tutaj: https://pl.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie

Systemy teleinformatyczne Administratora i jego partnerów mogą odczytywać pliki cookies oraz przetwarzać dane w nich zawarte podczas korzystania przez odwiedzających ze strony Serwisu Internetowego w następujących celach:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisu internetowego;
 • dostosowywania zawartości strony Serwisu Internetowego do indywidualnych preferencji Usługobiorcy (np. dotyczących kolorów, rozmiaru czcionki, układu strony) oraz optymalizacji korzystania ze stron Serwisu Internetowego (w tym utrzymania sesji użytkownika po zalogowaniu);
 • prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania ze strony Serwisu Internetowego – w celach statystycznych i marketingowych.

Standardowo większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie akceptuje zapisywanie plików Cookies. Możesz zarządzać plikami Cookies poprzez ustawienia swojej przeglądarki internetowej lub poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji: „Dostosuj wybór” albo „Zezwól na wszystkie ciasteczka” w narzędziu CookieBot by Usercentrics (Cybot A/S, Havnegade 39, 1058 Kopenhaga, Dania), które jest wykorzystywane na stronie w celu usprawnienia przejrzystości i kontroli plików Cookies oraz zachowania zgodności z przepisami dotyczącymi ochrony prywatności. W ramach narzędzia CookieBot Administrator w sposób przejrzysty informuje jakie pliki Cookies są zapisywane po stronie Użytkownika w związku  z aktywnością Użytkownika w Serwisie Internetowym wraz z odwołaniem się do stron internetowych partnerów biznesowych i dostawców narzędzi używanych przez Administratora.

Każdy ma też możliwość określenia warunków korzystania z plików Cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej. Oznacza to, że można np. częściowo ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików Cookies – w tym ostatnim wypadku jednak może to mieć wpływ na niektóre funkcjonalności Serwisu. W każdej chwili pliki Cookies mogą być przez Użytkownika usunięte poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej. Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików Cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale pomocy przeglądarki internetowej oraz na poniższych stronach (wystarczy kliknąć w dany link):

Administrator przetwarza również zanonimizowane dane eksploatacyjne związane z korzystaniem z Serwisu Internetowego (np. adres IP) do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu Serwisem Internetowym. Dane te mają charakter zbiorczy i zasadniczo anonimowy, tj. nie zawierają cech identyfikujących osoby odwiedzające stronę Serwisu Internetowego.

Pliki cookies są wykorzystywane przez Administratora i jego zaufanych partnerów także do celów marketingowych. Związane jest to m.in. z kierowaniem do Użytkowników reklamy behawioralnej. Administrator i zaufani partnerzy gromadzą lub uzyskują dostęp do treści przechowywanych przez Użytkownika na urządzeniach takich jak komputer, telefon komórkowy itp.

6) PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH

Podanie danych osobowych przez Usługobiorcę jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych na stronie Serwisu Internetowego oraz w Regulaminie Serwisu Internetowego danych osobowych niezbędnych do świadczenia Usługi Elektronicznej skutkuje brakiem możliwości świadczenia tejże usługi.

Zasadniczą podstawą przetwarzania danych osobowych Usługobiorcy jest konieczność realizacji umowy, której jest stroną lub podjęcia na jego żądanie działań przed jej zawarciem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Na wskazanej podstawie prawnej przetwarzane są dane niezbędne do realizacji umowy lub do podjęcia działań na żądanie Usługobiorcy przed zawarciem umowy. Dane niezbędne oznaczane są przez Administratora jako obligatoryjne do podania przez Usługobiorcę. Podanie danych osobowych nieoznaczonych jako obligatoryjne jest dobrowolne i nie jest konieczne do ww. celów, natomiast może być pomocne do realizacji Usług i wpływać na sprawniejsze ich świadczenie.

W Sklepie Internetowym, Administrator wskazuje, które dane oznaczone są jako obligatoryjne do wypełnienia przez Użytkownika w celu realizacji Zamówienia. Obejmuje to dane niezbędne do realizacji Zamówienia lub podjęcia działań na żądanie Użytkownika przed złożeniem Zamówienia. Podanie danych osobowych nieoznaczonych jako obligatoryjne jest dobrowolne i nie jest konieczne do złożenia i realizacji Zamówienia, natomiast może być pomocne do wykonania Zamówienia zgodnie z oczekiwaniami Użytkownika (np. inny adres dostawy niż adres zamieszkania Użytkownika).

Administrator przetwarza dane osobowe także z powołaniem się na inne podstawy prawne, tj.:

 • na podstawie 6 ust. 1 lit. c) RODO – w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, np. wynikającego z przepisów o rachunkowości, przepisów podatkowych;
 • na podstawie 6 ust. 1 lit. f) RODO – do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, w szczególności takich jak:
  • dochodzenie lub zabezpieczenie roszczeń,
  • przetwarzanie danych w sytuacjach skorzystania przez Użytkowników z prawa do odstąpienia od umowy (umowa poczytywana jest wówczas za niezawartą);
  • obsługa żądań lub udzielanie odpowiedzi na pytania przesyłane za pośrednictwem formularza kontaktowego;
  • prowadzenie kierowanej do Administratora korespondencji w związku z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą, włączając w to wysyłkę ofert,
  • archiwizacja ofert składanych przez Administratora, jak i korespondencji z udziałem Administratora (jeżeli nie dojdzie do zawarcia umowy przez Administratora z Użytkownikiem);
  • prowadzenie analiz jakości oraz statystyk dotyczących świadczonych usług,
  • organizowanie i przeprowadzanie konkursów oraz innych akcji marketingowych,
  • prowadzenie marketingu produktów i usług własnych Administratora,
  • prowadzenie marketingu w ramach newslettera wysyłanego do Użytkowników, którzy wyrazili zgodę na jego otrzymywanie,
  • promowanie marki w ramach portali społecznościowych,
  • dostosowywanie zawartości strony Serwisu Internetowego do indywidualnych preferencji Użytkownika oraz optymalizowanie korzystania ze stron Serwisu Internetowego;
  • prowadzenie anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania z Serwisu Internetowego,
  • śledzenie ruchu w ramach stron Serwisu Internetowego,
  • powyższe również z wykorzystaniem danych zbieranych za pośrednictwem plików cookies
 • na podstawie odrębnej zgody, tj. na podstawie 6 ust. 1 lit. a)RODO, jeżeli jej udzielenie jest konieczne do zapewnienia zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych i nie znajduje zastosowania żadna z ww. podstaw prawnych przetwarzania danych, np. przetwarzanie w związku z przeprowadzaniem postępowań rekrutacyjnych; udzielenie przez Użytkownika zgody na przetwarzanie danych osobowych w takim wypadku jest dobrowolne; udzielona przez Użytkownika zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być odwołana w dowolnym czasie, co pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przez jej cofnięciem.

7) PRAWA UŻYTKOWNIKÓW

 1. Każdy Użytkownik ma prawo:
 • dostępu do treści swoich danych osobowych, czyli prawo do uzyskania potwierdzenia, czy Administrator przetwarza dane i w jakim zakresie, oraz informacji dotyczących takiego przetwarzania, w tym podstaw przetwarzania;
 • do sprostowania danych, jeżeli dane przetwarzane przez Administratora są nieprawidłowe lub niekompletne;
 • żądania od Administratora usunięcia danych;
 • żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych;
 • do przenoszenia danych, czyli prawo do otrzymania dostarczonych Administratorowi danych osobowych oraz przesłania ich innemu administratorowi, w przypadku gdy przetwarzanie jest oparte na zgodzie lub umowie oraz odbywa się w sposób zautomatyzowany;
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych do celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu Administratora;
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania na potrzeby marketingu;
 • do cofnięcia zgody udzielonej na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem);
 • wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, w szczególności jeżeli w ocenie Użytkownika przetwarzanie jego danych osobowych narusza RODO (w Polsce od 25.05.2018 roku funkcję organu nadzorczego pełni Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 1. Wniosek o realizację ww. praw można realizować poprzez:
 • pisemny wniosek wysłany na adres Administratora,
 • drogą mailową na adres: haunice@haunice.pl
 1. Wniosek, o którym mowa w punkcie 2 powyżej, musi zostać sformułowany w sposób precyzyjny i w szczególności wskazywać, jakie żądanie ma zostać zrealizowane, jakich celów przetwarzania dotyczy żądanie, jakiego rodzaju przetwarzania danych wniosek dotyczy. W razie potrzeby Administrator jest uprawniony do wystąpienia z prośbą o doprecyzowanie lub uzupełnienie wniosku o dane, które są mu potrzebne do należytego zrealizowania wniosku.
 2. Administrator w ciągu miesiąca od otrzymania wniosku poinformuje Użytkownika o działaniach podjętych w związku z wnioskiem. W razie konieczności Administrator poinformuje Użytkownika o konieczności przedłużenia terminu odpowiedzi, z podaniem przyczyny przedłużenia terminu.
 3. Odpowiedź na wniosek będzie zrealizowana przy pomocy takiego sposobu komunikacji, jaki został wykorzystany do złożenia wniosku. W przypadku wniosku złożonego na piśmie odpowiedź może – na żądanie Użytkownika – zostać wysłana drogą elektroniczną na podany przez Użytkownika adres e-mail.

8) OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Dane osobowe przetwarzane jako niezbędne w celu zawarcia lub wykonania umowy będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a po jego upływie – przez okres niezbędny do posprzedażowej obsługi klientów (np. obsługi reklamacji) oraz zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń przysługujących Administratorowi i w stosunku do niego.
 2. Dane osobowe przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego Administratora będą przetwarzane do czasu wypełnienia takiego obowiązku prawnego.
 3. Dane osobowe przetwarzane na podstawie odrębnej zgody będą przechowywane do czasu jej odwołania.
 4. Dane osobowe przetwarzane do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora przetwarzane będą do czasu zgłoszenia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, chyba że Administrator wykaże istnienie prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia bądź obrony roszczeń.
 5. Dane osobowe przetwarzane do celów marketingowych przetwarzane będą do czasu zgłoszenia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania. W przypadku wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych do celów marketingowych dane osobowe takiej osoby – w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z marketingiem – nie będą więcej przetwarzane do celów marketingowych.
 6. Dane osobowe Użytkowników mogą być ujawniane pracownikom i współpracownikom Administratora, podmiotom powiązanym z Administratorem, firmom windykacyjnym, operatorom pocztowym, przewoźnikom, partnerom świadczącym usługi techniczne, dostawcom usług hostingowych i systemów informatycznych, podwykonawcom Administratora, innym podmiotom świadczącym usługi na rzecz Administratora i pracownikom lub współpracownikom takich podmiotów.

9) NARZĘDZIA STOSOWANE PRZEZ Administratora i PARTNERÓW ADMINISTRATORA

Administrator i Partnerzy korzystają z różnych metod i narzędzi do celów analitycznych i marketingowych. Niżej przedstawione są ogólne informacje na temat wykorzystywanych narzędzi.

 • GOOGLE ANALYTICS – pliki wykorzystywane przez spółkę Google do analizy sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika (raporty i statystyki) Narzędzie nie wykorzystuje danych do rozpoznawania Użytkownika Więcej o usłudze: https://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners

oraz inne narzędzia analityczne Google (np. Google Optimize, Google Data Studio), w tym opisane poniżej, służące do analizy aktywności Użytkowników korzystających ze stron Serwisu Internetowego oraz prezentowania spersonizowanych na podstawie profilowania reklam oraz monitorowania wyborów Użytkowników z wykorzystaniem statystycznych oraz marketingowych plików Cookies. W związku z korzystaniem z narzędzi Google, gromadzone dane, w tym dane osobowe, mogą być przekazywane do Stanów Zjednoczonych. Podstawą przekazania danych będzie zgoda którą Użytkownik wyraża poprzez akceptację „Zezwól na wszystkie ciasteczka” w narzędziu CookieBot.  Użytkownik może cofnąć zgodę poprzez odpowiednie ustawienia przeglądarki internetowej lub wyrażenie zgody wyłącznie na niezbędne pliki Cookies w ramach narzędzia CookieBot.

 • GOOGLE ADS – mierzy skuteczność kampanii reklamowych realizowanych przez Administratora. Daje możliwość analizy słów kluczowych czy liczby unikalnych użytkowników. Pozwala wyświetlać reklamy Użytkownikom, którzy wcześniej odwiedzili już Serwis internetowy. Więcej o usłudze: https://policies.google.com/technologies/ads?hl=pl.
 • PIKSEL FACEBOOKA – daje możliwość mierzenia efektywności kampanii reklamowych realizowanych na portalu Facebook. Zarówno narzędzia portalu jak i Piksele pozwalają na szczegółową analizę danych w celu optymalizacji działań Administratora. Więcej o usłudze: https://pl-pl.facebook.com/help/443357099140264?helpref=about_content.
 • USER.COM – daje możliwość automatycznego prowadzenia komunikacji marketingowej do wybranych użytkowników ze spersonalizowanymi treściami opartymi o pozyskane wcześniej informacje z pozostałych systemów.

Microsoft Bing – mierzy skuteczność kampanii reklamowych realizowanych przez Administratora. Daje możliwość analizy słów kluczowych czy liczby unikalnych użytkowników. Pozwala wyświetlać reklamy Użytkownikom, którzy wcześniej odwiedzili już Serwis internetowy.

 • HOTJAR – pozwala prowadzić analizę aktywności Użytkowników w Serwisie internetowym, np. przez ankiety badania satysfakcji a także anonimowe gromadzenie informacji o kliknięciach na poszczególne miejsca w Serwisie. Narzędzie nie pozwala na identyfikację Użytkownika. Więcej o na temat danych zbieranych za pośrednictwem HotJar oraz sposobu dezaktywacji monitorowania Użytkownika: https://www.hotjar.com/privacy.
 • DOUBLECLICK – narzędzie, które umożliwia mierzenie skuteczności kampanii reklamowych realizowanych przez Administratora (kampanii Google Ads) i analizę rezultatów np. ilość kliknięć w reklamę, jaka była reakcja na reklamę, jakie grupy wiekowe reagowały na reklamę
 • INTEGROMAT – narzędzie służące do przekazywania danych o aktywności Użytkowników w ramach Serwisu Internetowego między poszczególnymi narzędziami;
 • LEADSBRIDGE – narzędzie służące do przekazywania danych o aktywności Użytkowników w ramach Serwisu Internetowego między poszczególnymi narzędziami;
 • EMAILLABS – narzędzie służące do wysyłki wiadomości transakcyjnych;
 • TRADETRACKER – narzędzie umożliwiające wyświetlanie reklam Administratora w ramach sieci afiliacyjnych (u partnerów) np. w onet.pl;
 • WP.pl – w ramach Serwisu Internetowego stosowany jest skrypt na podstawie którego w ramach plików Cookies zapisywana jest historia aktywności Użytkownika w ramach Serwisu Internetowego i służy ta historia do wyświetlania Użytkownikowi reklam Administratora w ramach serwisu wp.pl
 • FACEBOOK, TIK TOK – w ramach Serwisu Internetowego stosowany jest skrypt na podstawie którego w ramach plików Cookies zapisywana jest historia aktywności Użytkownika w ramach Serwisu Internetowego i służy ta historia do wyświetlania Użytkownikowi reklam Administratora w ramach Facebooka i Tik Toka
 • GOOGLE TAG MANAGER – daje możliwość analizowania aktywności Użytkowników poprzez umożliwienie zarządzania innymi narzędziami analitycznymi lub marketingowymi wykorzystywanymi przez Administratora.
 • CRITEO – mierzy skuteczność kampanii reklamowych realizowanych przez Administratora. Daje możliwość tworzenia i wyświetlania spersonalizowanych reklam Użytkownikom, którzy już wcześniej odwiedzili Serwis internetowy. Więcej o usłudze: https://www.criteo.com/privacy/
 • CHATFUEL, JANIS AL., DIALOGFLOW – narzędzia służące do komunikacji w ramach Serwisu Internetowego, Facebooka, Messenger, między Administratorem a Użytkownikiem;
 • BITNINJA, WORDFENCE – narzędzia do zabezpieczenia Serwisu Internetowego, które służą do gromadzenia i analizowania ruchów z danego IP w ramach Serwisu w celu wychwycenia nieprawidłowości i zapobiegnięcia niepożądanych działań np. działaniom oprogramowania którego celem jest przechwycenie informacji o Użytkownikach;
 • TABOOLA – narzędzie służące do dystrybucji treści reklamowych za pośrednictwem autorskiej platformy, w witrynach, aplikacjach, narzędziach, platformach i systemach należących do sieci Taboola w celu generowania wyświetleń lub kierowania ruchu do strony johndog.pl. Informacje o przetwarzaniu danych przez Taboola – https://www.taboola.com/pl/policies/polityka-prywatnosci.

10)  CHATBOT

Administrator osadza na stronie haunice.pl chatbota – czat – online w celu usprawnienia kontaktu pomiędzy nim, a Użytkownikiem za pośrednictwem aplikacji Messenger. Czat ten integrowany jest przez Facebooka (obecnie Meta) i Chatfuel. Narzędzie wykorzystuje pliki cookies oraz gromadzi dane w postaci m.in. imię, nazwisko, nick, dane przekazane w związku z korespondencją w ramach czatu. Odrębnymi administratorami danych gromadzonych w związku z rozmową w ramach aplikacji Messenger jest Meta Platforms Ireland Limited (Facebook) oraz 200 Labs, Inc., d/b/a Chatfuel (Chatfuel), którzy dane mogą przechowywać poza obszarem EOG . Szczegóły dotyczące zasad przetwarzania danych przez te podmioty znajdują się w polityce prywatności pod adresami URL: https://chatfuel.com/files/PrivacyPolicy-EU.pdf i https://www.facebook.com/privacy/explanation/.

11)  TRUSTPILOT

Administrator korzysta z usługi Trustpilot w celu pozyskania opinii na temat Sklepu lub zakupionych przez Użytkowników w Sklepie Produktów oferowanej przez Trustpilot A/S, Pilestraede 58, 5 piętro, DK-1112 Kopenhaga, Dania, który prowadzi platformę pod adresem https://pl.trustpilot.com/. Administrator umożliwia także Użytkownikom zapoznanie się w ramach Serwisu z opiniami o Sklepie Internetowym i Produktach opublikowanymi, za pośrednictwem platformy Trustpilot, przez innych Użytkowników. Użytkownik (klient Sklepu Internetowego), który nabył Produkt ma możliwość pozostawić opinię o zakupionym Produkcie lub o Sklepie Internetowym po wejściu w link przesłany drogą mailową przez Trustpilot po dokonaniu zakupów. Po złożeniu zamówienia na Produkt i/lub Produkty, na adres poczty elektronicznej (adres e-mail), wskazany w formularzu zamówienia lub na Koncie Użytkownika, gdy Użytkownik złożył zamówienie z wykorzystaniem Konta Użytkownika, Użytkownik otrzyma, za pośrednictwem platformy Trustpilot, automatyczną wiadomość zawierającą informację o możliwości złożenia, za pośrednictwem Trustpilot, opinii o zakupionym przez Użytkownika Produkcie lub o Sklepie Internetowym. Opisana powyżej wiadomość z zapytaniem o opinię wysyłana będzie przez Trustpilot do Użytkowników, którzy wyrazili zgodę na otrzymanie takiej wiadomości. Zgody na otrzymanie wiadomości email od Użytkowników pozyskuje Administrator. Zgoda jest dobrowolna i może być odwołana w dowolnym czasie.

Celem zweryfikowania czy Użytkownicy, którzy wystawiają opinię faktycznie nabyli Produkt w Sklepie Internetowym, Administrator przekazuje do Trustpilot potrzebne dane (w tym numer zamówienia, adres email, imię i nazwisko Użytkownika) w oparciu o zawartą umowę powierzenia przetwarzania danych. Dane Administrator przetwarza na podstawie art. 6 ust. 1 lit f RODO tj. interes uzyskania oceny Produktu lub Sklepu oraz optymalizacji Serwisu oraz art. 6 ust. 1 lit c RODO tj. weryfikowanie czy wystawiona opinia o Produkcie pochodzi od osoby, która Produkt kupiła lub go używała.

W przypadku wystawienia przez Użytkownika opinii o Produkcie zakupionym w Sklepie lub o Sklepie, Trustpilot automatycznie rejestruje konto dla Użytkownika w ramach platformy Trustpilot, chyba że Użytkownik takie konto na Trustpilot posiadał wcześniej.

Szczegółowe warunki i zasady rejestracji konta na platformie Trustpilot oraz korzystania z tego konta, jak również zasady składania opinii za pośrednictwem platformy Trustpilot, dostępne są na stronie https://legal.trustpilot.com/for-reviewers/terms-of-use-for-consumers

Opinia złożona przez Użytkownika publikowana jest w Serwisie oraz na platformie Trustpilot.

W odniesieniu do danych osobowych Użytkownika pozyskiwanych przez Trustpilot w związku z rejestracją konta przez / dla Użytkownika, Trustpilot jest odrębnym administratorem tych danych. Szczegółowe zasady przetwarzania danych przez Trustpilot jako administratora danych określone są w polityce prywatności Trustpilot dostępnej pod adresem https://legal.trustpilot.com/for-reviewers/end-user-privacy-terms.

Usługodawca nie ma wpływu na treść opinii wyrażonych zgodnie z ww. zasadami i nie może ich sam usuwać. W razie jakichkolwiek pytań związanych ze złożonymi przez siebie opiniami, Użytkownicy powinni kontaktować się bezpośrednio z Trustpilot https://support.trustpilot.com/hc/en-us/requests/new

W Serwisie zamieściliśmy widget Trustpilot. Widget ten zapewnia, że są wyświetlane aktualne oceny Produktów i Sklepu wystawiane przez Użytkowników. Aby zapewnić wyświetlanie aktualnych ocen, konieczne jest nawiązanie połączenia ze stroną internetową Trustpilot. Dodatkowo Trustpilot otrzymuje informację, że Użytkownik odwiedził Trustpilot z poziomu strony Serwisu.

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Serwis Internetowy może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Administrator zachęca by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko niniejszego Serwisu Internetowego.

Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
Niniejsza polityka prywatności może ulec zmianie. Wszelkie zmiany Polityki prywatności będą publikowane w ramach Serwisu Internetowego, a w przypadku Usługobiorców zapisanych do Newsletter stosowna informacja o zmianach wysłana będzie na podany adres e-mail.

Dziękujemy za uważną lekturę!

 

Zapisz się do newslettera i zyskaj 10% rabatu

  100%

  Bezpieczne płatności

  Czas realizacji

  Nawet 3 dni robocze

  40 dni

  Na zwrot produktów

  Gwarancja jakości

  Produkty najwyższej jakości

  Zbieraj punkty

  Program lojalnościowy

  To top